Új kórokozók felderítése

Témacsoport vezető

A témacsoport 2011-ben jött létre, tudományos fokozattal rendelkező kutatói a mikrobiológia különböző ágainak képviselői. A témacsoport kutatásai több, egymástól részben elkülöníthető témakörbe szerveződnek. Az új kórokozók felderítésének tárgykörébe tartoznak a vírusok, baktériumok és kórokozó protozoonok genetikai sokszínűségének felmérésére irányuló kutatások. Törekszünk arra, hogy teljes genomok meghatározásával írjuk le az egyes kórozókat. A különböző betegségekben azonosított vírusok és mikrobák teljes genetikai jellemzése segíthet járványügyi sajátságaik és evolúciós mechanizmusainak jobb megértésében is. Ezért molekuláris epidemiológiai tárgyú vizsgálatainkat is teljes genomok elemzésére építjük. Ezen felül olyan felmérő vizsgálatokat és kísérleteket is végzünk, amelyek az újonnan felfedezett vírusok és mikroorganizmusok valamely betegséggel mutatott kapcsolatát tárhatják elénk. Nehézséget jelent a fertőző betegségek kóroki hátterének feltárásában, hogy számos betegség kialakításában több kórokozó együttesen vesz részt. Éppen ezért fontos az egészséges és beteg egyedek mikrobiális életközösségeinek összehasonlítása. A mikrobiológia hagyományos eszköztárával azonban az egymás mellett jelenlevő illetve a nem tenyészthető specieszek kimutatása gyakran nehézkes vagy egyenesen lehetetlen. A probléma áthidalására kínálnak lehetőséget a nagy áteresztő képességű újgenerációs szekvenálással végzett metagenomikai vizsgálatok, melyek segítségével a különböző vírusok és mikroorganizmusok közösségeinek rendszerét szeretnénk jobban megismerni.

Tudományos főmunkatárs