Candida

Állati és humán eredetű Candida fajok összehasonlító molekuláris genetikai vizsgálata teljes genom szekvenálással

Azonosító
NKFI PD 128617
Témavezető
Kutatás éve
2018 - 2021

Az opportunista patogén gombák állati és humán megbetegedéseket egyaránt okozhatnak. Az állattenyésztést tekintve jelentős gazdasági károkat eredményezhetnek, mivel befolyásolják a növekedést, szaporodást, a fertőzésekkel szembeni ellenálló képességet. A háziállatokban előforduló candidiasis epidemiológiájáról kevés adat áll rendelkezésre a nemzetközi irodalomban, illetve Magyarországon ilyen jellegű felmérés ez idáig nem történt. Projektünkben újgenerációs szekvenálással kapott eredményekkel növelnénk a nyilvánosan elérhető teljes genomszekvenciák számát, melyek elősegítik a kórokozók genetikai jellemzőinek alaposabb megismerését, tekintve, hogy számos fehérje kódoló gén funkciója és szabályozása máig nem tisztázott. Az eukarióta genom komplexitása miatt a teljes genomok összehasonlító elemzésével alaposabban vizsgálhatjuk a virulencia-asszociált faktorokat és azok módosulását, illetve változatosságát a különböző izolátumok között, az antifungális szerekkel szembeni rezisztencia mechanizmusok genetikai hátterét, valamint terjedését. Kutatásunk lehetőséget teremt a gombás megbetegedések elleni védekezés, valamint megelőzés hatékonyabb és gazdaságosabb folyamatának kidolgozására.