Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A Kutatóintézet neve, székhelye, elérhetőségei

Hivatalos név: Állatorvostudományi Kutatóintézet

Cím: 1143 Budapest, Hungária krt. 21.

Levelezési cím: 1581 Budapest, Pf. 18.
Telefon: +36 1 467 4060
Fax: +36 1 467 4076
Elektronikus levélcím: magyar.tibor(kukac)vmri.hu
Honlap: https://vmri.hu/

2. A Kutatóintézet szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, a szervezeti egységek feladatai

Alapító okirat

Törzskönyvi kivonat (feltöltés alatt)

ÁTKI Szervezeti és Működési Szabályzat

3. A Kutatóintézet vezetőjének neve, eléhetősége

Magyar Tibor, igazgató, DSc, DVM

e-mail: magyar.tibor(kukac)vmri.hu

telefon: +36 1 467 4060

4. Illetékes ügyfélkapcsolati  munkatárs neve, elérhetősége

Fazekas Fanni

e-mail: fazekas.fanni(kukac)vmri.hu

telefon: +36 1 467 4077

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A Kutatóintézetét feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

Magyarország Alaptörvénye
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rend.
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. tv.
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

2. A Kutatóintézetnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Feltötlés alatt...

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények rendjéről (feltöltés alatt)

Illetékes ügyfélkapcsolati  munkatárs neve, elérhetősége
Fazekas Fanni
e-mail: fazekas.fanni(kukac)vmri.hu
telefon: +36 1 467 4077

4. A Kutatóintézet felügyeleti szervének az 1. pontban meghatározott adatai

Feltötlés alatt...

5. A Kutatóintézet által közzétett hirdetmények, közlemények

Feltötlés alatt...

III.  Gazdálkodási adatok

1. A Kutatóintézet éves költségvetése, éves költségvetési beszámolója

Feltötlés alatt...

2. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok (feltöltés alatt)

Feltötlés alatt...

3. Az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

Feltötlés alatt...

4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Feltötlés alatt...

5. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Feltötlés alatt...

6. Kutatóintézet energiagazdálkodása

Feltötlés alatt...