PRRSV

Magyarországi PRRSV törzsek genetikai változásainak vizsgálata térben és időben és az RfRp hatása a vírus evolúciójára

Azonosító
NKFI K 119381
Témavezető
Kutatás éve
2016 - 2021

A sertés reprodukciós és légzőszervi szindróma vírus (PRRSV) becsült kártétele az Egyesült Államokban meghaladja a 664 millió dollárt, míg Európai Unióban a 400 millió eurót. A legutóbbi felmérések szerint Magyarországon az ipari sertéstenyésztő telepek több mint 25 % (163 a 600 vizsgáltból) fertőzött PRRSV-vel. A gazdasági károk enyhítésére 2010-ben Nemzeti Mentesítési Programot hirdettek azzal a céllal, hogy 2020-ra teljesen eliminálják a vírust az ország területéről. A program végrehajtását hátráltatja a hatékony vakcinák hiánya, valamint a fertőző törzsek diverzitásáról rendelkezésre álló adatok korlátozott volta.
Ezért a pályázat egyik fő célja felmérni a hazai PRRSV törzsek genetikai diverzitását, valamint négy éven keresztül térben és időben követni a vírus populáció változásait. A vírus extrém változékonysága rendkívüli módon megnehezíti az ellene való védekezést. 
Az RNS függő RNS polimeráz (RfRp) főszerepet játszik a mutáns vírusok létrejöttében, és ezeken keresztül felelős a vírus által okozott, egymástól eltérő klinikai tünetekért, a különböző patogenitásért és heterológ fertőzés esetén a vakcinák gyenge hatékonyságáért. Mindennek ellenére keveset tudunk az RfRp működéséről a különféle PRRSV törzsekben és hatásukról vírusok mutációs rátájára.
A munka másik célja, hogy összehasonlítsa különböző PRRSV törzsek mutációs rátáit és kiméra vírusok tanulmányozásával felmérje az RfRp szerepét a mutációk kialakulásában és a vírus evolúciójában.

További munkatársak
Bálint Ádám, laboratórium vezető, PhD, NÉBIH ÁDI Baromfi és Sertés Virológiai Laboratórium, Budapest
Balka Gyula, egyetemi adjunktus, PhD, Állatorvostudományi Egyetem, Patológiai Tanszék, Budapest