Eötvös Loránd Kutatási HálózatMTA Kiváló kutatóhely
Exfoliation of degenerated tubular epithelial cells from the basement membrane and karyomegalia (upward arrow) and necrotic changes of the nucleus (downward arrow). Haematoxylin-eosin, 400X.

Intenzív tenyésztésbe vont halfajok vírusainak genetikai és funkcionális vizsgálata

Azonosító
OTKA PD104315
Témavezető
Kutatás éve
2013 - 2017

Intenzív tenyésztésbe vont halfajok ismeretlen (virális) kórokozó által okozott betegségeinek vizsgálata. A betegség hátterében álló vírusok izolálása, azonosítása.

Korábban izolált hal-adenovírusok és alloherpeszvírusok  genomja meglehetősen nagy, és számos, ismeretlen funkciójú gént tartalmaznak. Ezeknek a feltételezett géneknek tervezem a további vizsgálatát, annak megállapításához, hogy kifejeződnek-e, és ha igen, akkor a virus replikáció melyik fázisában. Az érdekesebbnek tűnő gének közül néhányat tovább vizsgálnék, in vitro expressziós rendszerben. A virális fehérjék apoptózist előidéző vagy gátló hatását sejttenyészeteken vizsgálnám. Egyes, feltételezhetően enzimatikus funkcióval bíró virális fehérjék vizsgálatát is tervezem. Továbbá hazai intenzív halgazdaságokban felbukkanó, újabb vírusok izolálását, és ezek, valamint a külföldi együttműködőink által küldött további vírusok genetikai vizsgálatát tervezem. Az új, érdekesnek bizonyuló vírusok részletes genetikai elemzésére is sor kerülne, a vírusok genomjának részleges, vagy amennyiben lehetőség van rá, teljes nukleotid sorrendjének meghatározásával. A kapott eredményeket bioinformatikai módszerekkel elemezném, és filogenetikai számításokat végeznék, mely által a vírusok rokonsági viszonyaira következtethetnénk.

Munkatársak