Eötvös Loránd Kutatási HálózatMTA Kiváló kutatóhely
Phage

Zoonotikus és állati patogén enterális baktériumok és bakteriofágjaik vizsgálata "one health" megközelítésben

Azonosító
NKFI FK 143174
Témavezető
Kutatás éve
2022 - 2026

Az Enterobacteriaceae családba tartozó baktériumok közt jelentős egészségügyi kockázatot jelentő élelmiszer-közvetítette, zoonotikus és jelentős gazdasági károkat okozó állati kórokozók tartoznak. Az Escherichia coli különböző patotípusai, a Salmonella enterica egyes serovarjai és több más faj törzseinek jelentős genetikai változékonysága és az antibiotikumokkal szembeni egyre gyakoribb rezisztenciája jelent súlyos közegészségügyi, állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági problémát. Utóbbi jelenségre válaszul a bakteriofágok, mint alternatív antibakteriális ágensek alkalmazásának lehetőségeit vizsgáló kutatások folynak világszerte.
Jelen projektben tervezzük hazai haszonállat-állományokból származó mintákból minél több zoonotikus és állati kórokozó enterobaktérium izolálását, elsősorban a Shiga-toxikus (STEC), enterotoxikus (ETEC) és új patotípust képviselő E. coli, továbbá állatorvosi jelentőségű Salmonella enterica serovarok és más, a családba tartozó fajokból. Ugyanezen mintákból új lítikus bakteriofágok izolálását is tervezzük. Minden izolátum részletes genetikai jellemzését elvégezzük minél több teljes genom meghatározásával. A baktériumtörzsek esetében különös figyelmet fordítunk a gyakran virulenciagéneket hordozó profágokra és más mobilis genetikai elemekre, patogenitási, ill. zoonotikus potenciáljuk felmérésére. A lítikus fágok közül célunk minél több, diagnosztikai vagy antibakteriális alkalmazásra ígéretes jelöltet kiválasztani. Elvégezzük a fágok részletes genetikai, morfológiai jellemzését, meghatározzuk a gazdaspektrumukat, in vitro és in situ vizsgáljuk kórokozó és multidrog rezisztens (MDR) törzsekkel szembeni növekedés-gátlásukat.

Munkatársak
További munkatársak
Dr. Makrai László, egyetemi docens, ÁTE Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék
Dr. Schneider György, egyetemi adjunktus, PTE Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
Pertics Botond, tudományos segédmunkatárs, Növényvédelmi Kutatóintézet, Arártudományi Kutatóközpont, ELKH
Dr. Linda Falgenhauer, Institute of Hygiene and Environmental Medicine and German Center for Infection Research (DZIF), Partner Site Giessen-Marburg-Langen, Justus Liebig University Giessen