phage

Szarvasmarha eredetű Shiga toxikus és kommenzalista E. coli és bakteriofágok jellemzése

Azonosító
NKFI K 124335
Témavezető
Kutatás éve
2017 - 2022

Hazai szarvasmarha-állományokból kívánunk mintákat venni és STEC, valamint egyéb E. coli törzseket izolálni. A törzseket részletesen jellemezzük mind feno-, mind genotípusosan, különöse hangsúllyal a mobilis genetikai elemekre, elsősorban a baktriofágokra. Összehasonlító genomikai vizsgálatokat is végzünk bevonva humán eredetű és adatbázisokban elérhető, a világ különböző pontjairól származó referenciatörzseket. 

Az Escherichia coli az emlősök normál bél-mikrobiótájának részét alkotó baktérium, ám számos kórokozó törzs is e fajba tartozik, melyek emberben és állatokban súlyos betegséget képesek okozni. Fontos jellemzőjük nagyfokú genetikai változatosságuk, mely részben a horizontális géntranszfer (HGT) jelenségének köszönhető. E mechanizmus segítségével számos kórokozó képességet befolyásoló, ún. virulencia, és túlélést segítő ún. fitness géneket képesek a különböző E. coli törzsek egymásnak átadni. Számos emberi E. coli fertőzés élelmiszer eredetű, és sok E. coli törzset az egészséges szarvasmarhák hordoznak, ezért e törzseket zoonotikus, állatról emberre terjedni képes törzseknek nevezzük. Jelen projektben mintákat kívánunk venni magyarországi szarvasmarha-állományokból, hogy potenciálisan kórokozó E. coli törzseket izoláljunk és azonosítsunk. Jellemezzük virulencia tulajdonságaikat, génállományukat és összehasonlítjuk őket emberi eredetű és a világ más részein izolált törzsekkel. A baktériumokat fertőző vírusok, az ún. bakteriofágok jelentős szerepet játszanak az E. coli esetében, mint a HGT jelentős tényezői és a baktériumok „ragadozóiként” is viselkednek. Emiatt az izolált E. coli törzsek genomjában esetlegesen beépült bakteriofágokat (ún. profágokat) és a szintén szarvasmarhából izolált, és e baktériumokat fertőzni képes bakteriofágokat is jellemezni kívánjuk. Eredményeink segítségével bővülnek ismereteink a kórokozó E. coli genetikai változatosságáról, a bakteriofágok vizsgálatával pedig potenciális antibakteriális célra alkalmazható ágenseket találhatunk, melyeket terápiás célokra, vagy pedig megelőző jelleggel élelmiszerbiztonsági célokra lehetnek alkalmasak.

Munkatársak
További munkatársak
Tóth István, nyugalmazott tudományos tanácsadó
Dr. Jánosi Szilárd, PhD, laboratóriumvezető, NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság, Budapest
Dr. Jurkovich Viktor, PhD, Állarvostudományi Egyetem, Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék, Budapest
Dr. Maróti Gergely, PhD, tudományos főmunkatárs, MTA SzBK, Biokémiai Intézet, Szeged
Dr. Bálint Balázs, SeqOmics Biotechnológia Kft, Mórahalom
Dr. Mag Tünde, Országos Közegészségügyi Intézet, Bakteriológai osztály, Budapest

Prof. Dr. Trinad Chakraborty és Dr. Linda Falgenhauer, Institute of Medical Microbiology, Justus Liebig University Giessen and German Center for Infection Research (DZIF), Giessen, Németország