Pasteurella

A Pasteurella multocida genetikai változatossága, a gazdaadaptáció jelei és az antibiotikum rezisztencia terjedése

Azonosító
NKFI K 124457
Témavezető
Kutatás éve
2017 - 2021

A Pasteurella multocida egy széles gazdaspektrummal rendelkező baktériumfaj, amely fontos állategészségügyi problémát jelent világszerte, és a zoonótikus potenciálja is egyre nyilvánvalóbb. A pályázat célja a P. multocida hazai előfordulásának feltérképezése, a már meglévő, különböző gazdafaji eredetű törzsgyűjtemény bővítése, és a törzsek részletes, összehasonlító jellemzése. A P. multocida törzsek nagymértékű feno- és genotípusos változatossága, a terápiás célokra használt antibiotikumokkal szembeni rezisztencia terjedése, és a globalizáció okozta mozgások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a baktérium által okozott megbetegedések száma nem csökken, sőt hazánkban hosszabb ideje nem észlelt kórformák is újból felbukkannak. Mindez szükségessé teszi a P. multocida tulajdonságainak minél jobb megismerését, azok környezeti hatásokra bekövetkező változásainak nyomon követését. A törzsek hagyományos mikrobiológiai módszerekkel történő jellemzését (biokémiai próbák, szerotípus meghatározás) követően genetikai ujjlenyomat technikák (RAPD-PCR, ERIC-PCR) és multi-lókusz szekvencia tipizálás segítségével megkíséreljük az izolátumok közötti járványtani összefüggések feltárását. Összehasonlítjuk a különböző gazdafaji eredetű törzsek potenciális virulencia faktorait, és teljes genom szekvenciák alapján megpróbáljuk azonosítani a P. multocida molekuláris epidemiológiai marker génjeit. Meghatározzuk a törzsek antibiotikum érzékenységi profilját, és a rezisztencia kialakításáért felelős genetikai hátteret is részletesen tanulmányozzuk. A kutatómunka eredményeire támaszkodva a gazdafaj adaptációra utaló jeleket, és a gazdaváltásban szerepet betöltő faktorokat is szeretnénk meghatározni.

További munkatársak
Gálfi Péter, tanszékvezető, egyetemi tanár, az MTA doktora, ÁTE Gyógyszertani és Méregtani Tanszék, Budapest.
Jánosi Szilárd, laboratóriumvezető PhD, NÉBIH ÁDI Bakteriológiai Laboratórium, Budapest.