Intézetünk konzorciumi tagként vesz részt a „Fertőző állatbetegségek, antimikrobiális rezisztencia, állatorvosi közegészségügy és élelmiszerlánc-biztonság Nemzeti Laboratóriuma” projektben

Az Állatorvostudományi Egyetem „Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése” megnevezésű konstrukció keretében sikeres pályázatot nyert el KFI tevékenységek, tudás- és technológia-transzfer támogatásának elősegítése érdekében. Az RRF-2.3.1-21-2022-00001 azonosítószámú, „Fertőző állatbetegségek, antimikrobiális rezisztencia, állatorvosi közegészségügy és élelmiszerlánc-biztonság Nemzeti Laboratóriuma” elnevezésű projekt 3,3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással, Európai Uniós forrásból valósul meg.

A Fertőző állatbetegségek, antimikrobiális rezisztencia, állatorvosi közegészségügy és élelmiszerláncbiztonság nemzeti laboratóriuma létrehozásának kiemelt népegészségügyi és nemzetgazdasági jelentősége van. Hazánk nagy haszonállatlétszáma a fertőző betegségek gyors és hatékony felismerését, megelőzését és gyógykezelését fontos prioritássá emeli. Az ágazat növekvő nemzetgazdasági jelentősége és a kiváló minőségű állati termék iránti igény növekedése mellett a Nemzeti Laboratórium célként tűzte ki az Egy Egészség elv jegyében a fogyasztók egészségvédelmét is. Fentiek eléréséhez a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési-innovációs, valamint gyakorlatorientált felsőfokú képzési kapacitást biztosít.

A projekt fejlesztések eredményeként megvalósul több egyedülálló és innovatív, illetve hazai viszonylatban hiánypótló megoldást jelentő termék és szolgáltatás piacosítása. Kutatási eredményeket azok jellegétől függően oltalom/szabadalom formájában hozzuk nyilvánosságra, vagy rangos, nemzetközi folyóiratokban tervezzük szabadon hozzáférhető formátumban publikálni, a társadalom számára is elérhetővé tenni.

Az Állatorvostudományi Egyetem, mint konzorciumvezető és konzorciumi partnerei, az ELKH Állatorvostudományi Kutatóintézet és a Széchenyi István Egyetem a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének támogatásával közösen valósítja meg a projektet.

 

A projektről bővebb információt a https://univet.hu/hu/egyetem/palyazati-projektek/eu-projektek/fertozo-allatbetegsegek-antimikrobialis-rezisztencia-allatorvosi-kozegeszsegugy-es-elelmiszerlanc-biztonsag-nemzeti-laboratoriuma/ oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Állatorvostudományi Egyetem, Innovációs és Pályázati Igazgatóság

Elérhetőség: +36 (1) 478-4100; palyazat@univet.hu