Az antifungális rezisztencia "Egy egészség" szemléletű genomi epidemiológiai vizsgálata humán- és madár-eredetű Candida albicans izolátumokban

A Candida albicans genomjában stressztényezők hatására bekövetkező változások hozzájárulnak a faj különböző környezeti feltételekhez való alkalmazkodásához. Az állati eredetű C. albicans törzsek genomösszetételének változatai nagyrészt feltáratlanok; ezért a rezisztencia vagy más szelektív nyomások feltárása, - amelyek ezeknek az élesztőgombáknak evolúcióját vezérlik - továbbra is izgalmas kutatási kihívást jelentenek.

Az „Új kórokozók felderítése” témacsoport munkatársai összehasonlító genomanalízist végeztek a genom plaszticitásáért felelős kromoszóma aneuploidiákra és a heterozigótaság elvesztésére fókuszálva (LOH). Aneuploidia csak humán izolátumokban volt kimutatható, a madár eredetű izolátumoknál olyan génekben mutattak ki LOH-t, amelyeket a humán izolátumoknál gyakran az antifungális gyógyszerrezisztenciával hoznak összefüggésbe. Tanulmányuk kiemeli, hogy a környezetben használt (pl. mezőgazdaság) gombaellenes szerek szelektív nyomást gyakorolhatnak a különböző állatokat fertőző C. albicans törzsekre, ezáltal hozzájárulva a potenciálisan rezisztens törzsek terjedéséhez különböző gazdafajok között.

A kutatás a „Fertőző állatbetegségek, antimikrobiális rezisztencia, állatorvosi közegészségügy és élelmiszerlánc-biztonság Nemzeti Laboratóriuma” projekt (RRF-2.3.1-21-2022-00001) keretében a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz és Nemzeti Helyreállítási Alapból nyújtott támogatással, az RRF-2.3.1-21 pályázati program alapján valósult meg.

A kutatás összefoglalásaként megjelent közlemény nyílt hozzáférésű, elérhető az alábbi linken:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2024.1345877/full