Eötvös Loránd Kutatási HálózatMTA Kiváló kutatóhely

Adenovírus vektor-technológia: új generációs rendszerek humán terápia céljára

Azonosító
FP7-324325 (AD-VEC)
Témavezető
Kutatás éve
2013 - 2017

Az AD-VEC EU FP7-es (FP7-324325) konzorciumban két ipari és három egyetemi/akadémiai együttműködő intézmény végez közös kutatásokat új, adenovírus-alapú, génterápiás vektorok és gyógyászati eljárások kidolgozására elsősorban szív- és vérérrendszeri gyógyászati alkalmazáshoz és fertőző betegségek megelőzéséhez. E célokat a részvevők egymást kiegészítő tudására és tapasztalataira támaszkodva kívánjuk elérni. A kutatás kiterjed az adenovírusok biológiájának és genetikájának megismerésétől a kifejlesztett vektorok felhasználhatóságának vizsgálatáig terjedő eljárásokra. A cél új vírusvektorok előállítása eddig megoldatlan klinikai gyógyászati és megelőzési feladatokra. Ennek érdekében új, állati és emberi adenovírusokat keresünk és alakítunk át vektorrá, hogy ezekkel a rekombináns vírusokkal először is jelző géneket fejezzünk ki. Az új vírusoknak jellemezzük a fertőzőképességét, sejt-receptor használatát, tropizmusát és a keringési és immunrendszerrel való kapcsolatát. In vitro és in vivo tanulmányozzuk lehetséges gyógyászati alkalmazásukat. Az akadémiai és klinikai laboratóriumok kiegészítő együttműködése segítheti az alapkutatásoktól, az új módszerek fejlesztésén, a vektor előállításán és tesztelésen át a preklinikai modellekig ívelő munkákat. A közös végső célja a gyógyítás, míg közvetett eredménye számunkra az állati adenovírusok alaposabb megismerése.

További munkatársak
Bidin, Marina PhD (University of Zagreb, Faculty of Veterinary Medicine, Zagreb, Croatia)
Andrew Baker, Stuart A. Nicklin, University of Edinburgh, Edinburgh, Skócia
Jerome Custers, Crucell Holland BV (Janssen of Johnson & Johnson), Hollandia
Menzo Havenga, Angelique Lemckert, Marije Turk, Matthijs Kahlil Groothuizen, Batavia Biosciences, Hollandia
Niklas Arnberg, Umea University, Umea, Svédország