Intézetünk a Tématerületi Kiválósági Program 2021 nyertesei között szerepel

 2021. évi Tématerületi Kiválósági Program keretében 39 tudásközvetítő szervezet 80 tématerületi kutatása mintegy 75 milliárd Ft értékben kap támogatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

A Tématerületi Kiválósági Program (TKP 2021) 2021. augusztus 16-án került meghirdetésre az intézmények kiválóságát ösztönző addigi programok – a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) és a Tématerületi Kiválósági Program (TKP) – folytatásaként, mely 2025 végéig biztosít forrásokat tudásközvetítő szervezetek – elsősorban egyetemi tudásközpontok és kutatóhelyek - kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeihez.
A TKP 2021 célja, hogy a tudásközvetítő szervezetek szakmai kiválóságukra építve, tématerületi kutatásfejlesztési programokat bonyolítsanak le (beleértve az alapkutatást, alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést) annak érdekében, hogy

 1. olyan alapkutatási eredmények jöjjenek létre, amelyek előmozdítják a civilizációs kihívásokra adott válaszok kidolgozását, vagy megalapozzák az ezekre épülő alkalmazott kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket, további fejlesztési és innovációs folyamatokat indítsanak el az intézményen belül;
 2. jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező termék, prototípus, technológia vagy szolgáltatás kerüljön kifejlesztésre;
 3. a tématerületi kutatás eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen;
 4. a kutatási feltételrendszer tökéletesedjen;
 5. a tudományos produktivitás növekedjen;
 6. a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszere javuljon;
 7. láthatóbbá váljanak a magyar tudomány eredményei, - illetve fokozottabb legyen a magyar tudomány képviselőinek részvétele - a nemzetközi K+F programokban, különösen uniós kutatási és innovációs keretprogramokban;
 8. a kutatásfejlesztési és innovációs fókusz meghatározóbb legyen a felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek működésében;
 9. a kutatások eredményei társadalmi, gazdasági, környezeti szempontból hasznosuljanak, az ezeket célzó kezdeményezéseket támogassa;
 10. elősegítsék intézményen kívüli szereplőkkel a tématerületen történő együttműködést és hozzájáruljanak a kutatás-fejlesztési megállapodások létrejöttéhez;
 11. a tématerületi kutatás eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzleti vagy társadalmi hasznosíthatóságát ösztönözze.

A pályázat keretében 3, egyenként 25-25 milliárd Ft támogatási keretösszeggel rendelkező kutatási területre (Egészség (EGA); Nemzeti kutatások (NKTA); Nemzetvédelem, nemzetbiztonság (NVA)) nyílt lehetőség támogatási kérelmeket benyújtani pályázatonként legfeljebb 2 milliárd Ft támogatás igénylésével.

A támogatott pályázatok száma alprogramonként: Egészség alprogram 29 db, Nemzeti kutatások alprogram: 27 db, Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram 24 db.

Intézetünk az Egészség alprogramban 48 hónapra  343.126.000 Ft  visszatérítési kötelezettség nélküli támogatást nyert.