Kutatóintézetünk tudományos segédmunkatársat keres, a pályázat benyújtásának határideje 2024. július 31.

A HUN-REN Állatorvostudományi Kutatóintézet pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs munkakör betöltésére.

 

Munkaviszony időtartama: határozott idejű, 1 évre szóló munkaviszony, hosszabbítási lehetőséggel

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1143 Budapest, Hungária krt. 21.

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok: Az Enterális Bakteriológia és Alimentáris Zoonózis kutatócsoport a haszonállatok egészségét veszélyeztető, valamint az élelmiszer által közvetített közegészségügyi vonatkozású enterális baktériumok (elsősorban Salmonella és E. coli) antibiotikum rezisztencia és virulencia tulajdonságait vizsgálja, azok genetikai változatosságát kutatja.

A megbízással járó feladatok: Részvétel a „Zoonotikus és állati patogén enterális baktériumok és bakteriofágjaik vizsgálata „One Health” megközelítésben” c. projektben, ehhez kapcsolódóan PhD képzés megkezdése az ÁTE Doktori Iskolájában meghirdetett kapcsolódó témában, laboratóriumi kutatómunka végzése enterális baktériumok és bakteriofágjaik vizsgálata terén, az ehhez szükséges módszerek elsajátítása, részvétel diagnosztikai vizsgálatokban.

A megbízással járó előnyök: továbbképzés (bekapcsolódás a PhD-képzésbe); kiszámítható munkaidő; változatos feladatok.

Illetmény és juttatások: megegyezés szerint.

Pályázati feltételek: biológus (MSc), állatorvos vagy ezekkel egyenértékű oklevél.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- mikrobiológiai /laboratóriumi munkában szerzett gyakorlat, szakmai tapasztalat

- angol nyelv felsőfokú ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes fényképes szakmai önéletrajz. Iskolai/szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően legkorábban 2024. 09. 01-től kezdve tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. 07. 31.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatokat email-ben kérjük elküldeni Sváb Domonkos részére a @emailn-ren.hu címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett jelentkezések alapján a munkáltatói jogok gyakorlója személyes meghallgatást követően dönt az állás betöltéséről.